Juliette Tanzi

Juliette Tanzi

Juliette Tanzi

Certified

(530)318-6233

Chair Massage Swedish Massage Tui-Na Acupressure Reflexology Massage Therapy Reiki Master Energy Healing Lymph Drainage

Juliette Tanzi


South Lake Tahoe, CA